Thịt thăn nội

Mới

Thịt thăn nội

Đây là phần thịt mềm nhất, ngon nhất trong tất cả các bộ phận thịt của con bò theo đánh giá của giới chuyên gia. Theo nghiên cứu thì phần thịt hảo hạng này chỉ chiếm 2,1 % trọng lượng nhưng lại có giá trị lên tới 10% con bò đã xẻ thịt. Phần này thích hợp để chế biến món steak hảo hạng Chateaubriand.
Đây là phần thịt mềm nhất, ngon nhất trong tất cả các bộ phận thịt của con bò theo đánh giá của giới chuyên gia. Theo nghiên cứu thì phần thịt hảo hạng này chỉ chiếm 2,1 % trọng lượng nhưng lại có giá trị lên tới 10% con bò đã xẻ thịt. Phần này thích hợp để chế biến món steak hảo hạng Chateaubriand.

Thịt thăn nội
68 68 68 68 1000