Thịt thăn ngoại

Mới

Thịt thăn ngoại

Là phần thịt mềm, sớ thịt nhỏ, mỡ vừa phải. Thịt thăn ở phần này là lựa chọn tốt nhất để làm các món nướng và các món ăn dùng trong barbecue (tiệc ngoài trời). Chỉ cần ướp chút muối tiêu rồi nướng tái lên là đủ để bạn thưởng thức rồi.
Là phần thịt mềm, sớ thịt nhỏ, mỡ vừa phải. Thịt thăn ở phần này là lựa chọn tốt nhất để làm các món nướng và các món ăn dùng trong barbecue (tiệc ngoài trời). Chỉ cần ướp chút muối tiêu rồi nướng tái lên là đủ để bạn thưởng thức rồi.

Thịt thăn ngoại
80 80 80 80 1000