Ba chỉ bò

Mới

Ba chỉ bò

Là phần thịt tại cơ hoành (bụng trước), gồm các xương sườn cụt và các miếng skirt steak, đôi lúc có kèm theo sụn. Phần thịt này có rất nhiều cách chế biến vì lượng mỡ và thịt gần ngang nhau, có thể xay làm bò viên, xắt lát mỏng để nướng hoặc hun khói, nguyên liệu cho món soup thật thơm ngon.
Là phần thịt tại cơ hoành (bụng trước), gồm các xương sườn cụt và các miếng skirt steak, đôi lúc có kèm theo sụn. Phần thịt này có rất nhiều cách chế biến vì lượng mỡ và thịt gần ngang nhau, có thể xay làm bò viên, xắt lát mỏng để nướng hoặc hun khói, nguyên liệu cho món soup thật thơm ngon.

Ba chỉ bò
71 71 71 71 1000