Thịt cổ bò Mỹ

Mới

Thịt cổ bò Mỹ

Thịt cổ có nhiều thớ sợi và hơi cứng, hầu như không có mỡ. Thịt đỏ chưa nhiều ekisu và chất serachin nên vị đậm, thích hợp cho các món ăn hầm hay làm nguyên liệu cho món súp, thịt bằm của bộ phần này cũng rất ngon.
Thịt cổ có nhiều thớ sợi và hơi cứng, hầu như không có mỡ. Thịt đỏ chưa nhiều ekisu và chất serachin nên vị đậm, thích hợp cho các món ăn hầm hay làm nguyên liệu cho món súp, thịt bằm của bộ phần này cũng rất ngon.

Thịt cổ bò Mỹ
70 70 70 70 1000