Xúc xích Vissan

Mới

Xúc xích Vissan

Loại 500g
Loại 500g

Xúc xích Vissan
62 62 62 62 1000
  •  Sản phẩm không có hàn the, an toàn sức khỏe
  •  Được chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại
  •  Chế biến được nhiều món ăn ngon