Keo dán gỗ

Mới

Keo dán gỗ

Giá: Liên Hệ

Giới Thiệu

Chuyên dùng để dán gỗ